RESIDENTIAL + HOTELS

“HAMLET” STUDENT STUDIOS, KIPSELI.

PROJECT TITLE

“HAMLET” STUDENT STUDIOS, KIPSELI.


DATE

2006


PROJECT TYPE

RESIDENTIAL + HOTELS


LOCATION

KIPSELI, ATHENS, GREECE


TEAM

Evangelos Ravanos, Stella Mermiga, Elia Prevedourou, Dimitris Sofos, Aspasia Douvitsa, Fotis Anastasiades, Fay Theodosiou, Natasa Markopoulou

MEP Engineer: Stergios Raptis