HEALTH + EDUCATION

EXTENSION TO PTOLEMAIDA GENERAL HOSPITAL

PROJECT TITLE

EXTENSION TO PTOLEMAIDA GENERAL HOSPITAL


DATE

2013


PROJECT TYPE

HEALTH + EDUCATION


LOCATION

PTOLEMAIDA, GREECE


TEAM

Evangelos Ravanos, Stella Mermiga, Fotis Anastasiadis, Nantia Karampogia, Artemis Sigalou, Eleni Sfantou, Pari Manari, Marianna Nezi, Giorgos Tsouxnikas, Anna Vogiatzi Tampa, Thodoris Katsounotos.
Structural Engineers: LIONTOS & Associates LtD.
ΜΕP Engineers: TETRAS S.A.
Construction Management: KAPPA Technical S.A. – MALIONTA S.A. J/V