HEALTH + EDUCATION

EXTENSION OF VEROIA GENERAL HOSPITAL

PROJECT TITLE

EXTENSION OF VEROIA GENERAL HOSPITAL


DATE

2013


PROJECT TYPE

HEALTH + EDUCATION


LOCATION

VEROIA, GREECE


TEAM

Evangelos Ravanos, Stella Mermiga, Fotis Anastasiadis, Nantia Karampogia, Pari Manari, Eleanna Koutsikou, Marianna Nezi, Giorgos Tsouxnikas,

Structural Engineers: LIONTOS & Associates LtD.
ΜΕP Engineers: TETRAS S.A.
Construction Management: TOXOTIS S.A.