RESIDENTIAL + HOTELS

102 STUDENT STUDIOS AND RETAIL COMPLEX

PROJECT TITLE

102 STUDENT STUDIOS AND RETAIL COMPLEX


DATE

2007


PROJECT TYPE

RESIDENTIAL + HOTELS


LOCATION

SPARTA, GREECE


TEAM

Evangelos Ravanos, Stella Mermigka, Elia Prevedourou, Dimitris Sofos, Fotis Anastasiades, Katerina Moutsatsou

Structural Engineers: Vasilios Boulougouris.
E/M Engineer: LDK S.A.